Brede ontwikkeling

Als je de school ziet als oefenplek voor de maatschappij, is ‘boekenwijsheid’ niet voldoende. Dan moet je kinderen ook leren hoe zij zich tot elkaar en de wereld moeten verhouden. Dat maken we op de St Wulfram heel tastbaar.

De ene periode is de school één grote boekenwereld, met een bibliotheek en boekenzaak die door kinderen zelf zijn gemaakt en worden bestierd. De andere periode staan we stil bij ‘Nederland Waterland’, waarin onze bijzondere relatie met water centraal staat. Dan bezoeken we bijvoorbeeld een watermolen of krijgen we een gastles van het hoogheemraadschap. Want zo normaal is het niet dat we in dit land droge voeten houden.

Kinderen prikkelen met levensechte thema’s

De wereld krijgt een plek in ons onderwijs via thema’s. Het is mooi om te zien hoe kinderen bijna vanzelf ‘aan’ gaan als ze te maken krijgen met zaken, die ze herkennen vanuit hun omgeving, maar nog niet volledig begrijpen. Als je er dan ook je taal-, lees- en kunstzinnige oriëntatie onderwijs aan verbindt, krijgen die vakken echt betekenis. Je leert met een bedoeling. Je hebt het geleerde nodig in je spel en onderzoek.

Wil jij vandaag boekverkoper zijn, weet je hoe een windmolen werkt? Het is de beste katalysator voor nieuwsgierigheid. Of, zoals we het binnen onze stichting SKO West-Friesland zeggen, om ogen te laten glinsteren.

En bijna ongemerkt gebruiken we dit enthousiasme om kinderen binnen de thema’s samen te laten werken bij opdrachten, zelf taken te verdelen en initiatief te nemen. Worden er fouten gemaakt? Natuurlijk. Maar fouten maken mag. Daar kun je van leren. Zo ontwikkelen we de eigen kracht van kinderen en slijpen we vaardigheden in die zo ontzettend belangrijk zijn in de samenleving van de 21é eeuw.

De Vreedzame School

Samen on(der)wijs plezier. Daar staat de St Wulfram voor. Dat gaat verder dan onze thema’s zo aantrekkelijk en levensecht mogelijk vormgeven. Om sowieso tot leren te komen, moeten kinderen lekker in hun vel zitten. Maar een fijn schoolklimaat ontstaat niet vanzelf, daar moet je aan werken. Wij doen dat met de methode van de Vreedzame School.

De Vreedzame School past zo goed bij ons omdat het een klas ziet als een leefgemeenschap, waarin je moet leren om met verschillen om te gaan en conflicten op te lossen, net als in de echte wereld. Als het nodig is, kunnen onze ‘leerlingmediatoren’ bemiddelen bij ruzies in de klas of op het schoolplein. In het kader van de Vreedzame School worden kinderen uit de bovenbouw daarvoor speciaal opgeleid. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de sfeer op school.

Stap voor stap maken we kinderen bewust hoe hun gedrag het gedrag van anderen beïnvloedt. Hoe stel je je positief en opbouwend op? Zoiets vormt je als mens. De rest van je leven heb je daar plezier van. Want in een samenleving moet je ‘samen leven’, nu en in de toekomst.