Onze school en ouders

Een school is geen eilandje, zeker niet de St Wulfram. We staan in nauwe verbinding met onze omgeving. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de ouders. Samen zorgen we ervoor dat kinderen de beste versie van zichzelf worden.

Als kinderen op de St Wulfram komen, vinden we het ook belangrijk dat ouders elkaar en de school leren kennen. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een kennismakingsavond per bouw. U bent vanaf dat moment onderdeel van onze mini-gemeenschap.

Ouders als gastdocent

Daarbinnen bouwen we graag aan een goede wederzijdse relatie. We houden u in tekst en beeld op de hoogte van de activiteiten en ervaringen van uw kind in zijn stamgroep en op school via de Parro-app en onze nieuwsbrief. U kunt altijd contact opnemen met zijn leerkracht om te praten over zijn ontwikkeling. Doet u iets dat in het verlengde ligt van onze thema’s? Dan bent u van harte welkom als ‘gastdocent’. En natuurlijk zit u op de eerste rang bij onze feestelijke thema-afsluitingen.

Oudercommissie

De inzet van ouders komt ook zeer van pas bij al die activiteiten die het schoolleven net wat leuker en rijker maken. Bij excursies en uitstapjes bijvoorbeeld, want bij de St Wulfram grijpen we elke kans aan om naar de plekken te gaan waar het echte leven zich afspeelt. Gelukkig hebben we een actieve oudercommissie waarop we altijd kunnen rekenen. Zij ondersteunen ons bij festiviteiten zoals rond Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, en beheren de vrijwillige ouderbijdrage.

Medezeggenschapsraad

Ouders verlenen bij ons niet alleen praktische hand- en spandiensten, u kunt ook meedenken over het schoolbeleid. In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn behalve drie leerkrachten ook drie ouders vertegenwoordigd. De St Wulfram maakt deel uit van SKO West-Friesland. Schooloverstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Wij vaardigen als school één persoon af naar de GMR.